Previous Frame Next Frame

Wat is Triratna?

Triratna betekent de Drie Juwelen (Boeddha, Dharma, Sangha) en is een internationale beweging, de Triratna Boeddhistische Gemeenschap. De kern van de beweging is de Triratna Boeddhistische Orde. Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd deze beweging door Sangharakshita opgericht omdat hij de noodzaak zag om een nieuwe boeddhistische beweging te starten die trouw blijft aan traditionele boeddhistische waarden en toch relevant is voor deze moderne tijd. Triratna staat voor de Boeddha, Dharma en Sangha en deze 3 worden als de meest kostbare idealen ervaren.

Er zijn Triratna centra in verschillende plaatsen van de wereld o.a. in Groot-Brittanië, Polen, Frankrijk, Nederland, Spanje, Duitsland, Verenigde Staten, India, Nieuw-Zeeland, Australië, Mexico…..en ook België. Het Triratna-centrum Gent werd gestart in 1996.

Het fundamentele doel van Triratna is mensen helpen groeien naar hun volle potentieel - het Ontwaken - het wakker zijn voor “hoe de dingen zijn”. Anders gezegd: mensen wakker maken voor de transcendente dimensie van de werkelijkheid, een bevrijding die onze ervaring totaal overstijgt.
Nog anders geformuleerd: het gaat over het overstijgen van een beklemmende, bekrompen en benauwende zelfgerichtheid van waaruit we de mens en de wereld bekijken.

Dit kan door het ontwikkelen van onbaatzuchtige emoties zoals o.a. mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en vrijgevigheid zodat we meer in overeenstemming - in harmonie - kunnen leven met alles wat is - onszelf, de medemensen, de samenleving, het milieu, alle levende wezens….
Gebruik makend van de structuren van het zijn, kunnen we onszelf en anderen transformeren. Zie Het pad van transformatie.

Hoe kan een mens nu groeien naar zijn volle potentieel?

Dit is een proces dat een gebalanceerde aanpak vraagt. Groeien naar je volle potentieel vereist een totale transformatie van het individu en daartoe zijn verschillende trainingen nodig. Jezelf trainen in meditatie en verstilling, in ethiek, in studie van de Dharma, in vriendschap en Sangha, in devotie, in kunstbeleving, in het in evenwicht brengen van persoonlijke transformatie en altruïstische activiteit....Als we spirituele groei een effectieve kans willen geven, dan doen we er goed aan ons proces uit te balanceren en ons niet te beperken tot één aspect van de Dharma.

Luister ook naar een intro tot Triratna http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1962