Previous Frame Next Frame

Kunst en Schoonheid

Als we op internet surfen willen we gegrepen worden binnen enkele seconden. Gebeurt dat niet, dan klikken we gewoon verder. Al klikkend belagen we onze geest met beelden, informatie, geluiden, reclame…. We klikken maar en we krijgen van heel veel een beetje, maar alles vlak en zonder verdieping. We willen weten, we willen kennen, maar we verleren te ervaren, in werkelijk contact te durven zijn met onze emoties en diepste aspiraties.

Ons bezig houden met kunst is een goed tegengif tegen o.a. deze tendens.

Nemen we de tijd om een zonsondergang te zien, een gedicht te lezen en opnieuw en opnieuw te lezen, ons te verdiepen in een muziekstuk, in een schilderij …dan voeden we onze geest met ingrediënten waar deze van verruimt, verstilt, verrijkt.
Kunst vraagt van ons ontvankelijkheid, een openstellen voor werkelijke ervaring, het aanspreken van Verbeelding en Emotie. We leren ervaren op bewustzijnsniveaus waartoe we geen toegang hebben als we onze geest beperken omdat we alles onder controle willen hebben en willen kennen.
De Dharma leert ons uiteindelijk de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ook dat lukt ons niet met een geest die plannen maakt, zich zorgen maakt, verhalen vertelt over het verleden, of geen enkele focus kent.
Kunst en Dharma hebben dat met elkaar gemeen, dat ze beiden beoefend worden op bewustzijnsniveaus die voorbijgaan aan controle en weten.
Language where all language ends (R.M. Rilke)
En uiteindelijk gaan beide, Kunst en Dharma over totale transformatie, want ze gaan ver voorbij aan ons kleine ikje.

De zoektocht naar nieuwe en relevante culturele uitdrukkingen van de Dharma is van het grootste belang als het boeddhisme een grote invloed op de wereld wil uitoefenen. Een dharmisch leven is niet enkel een zaak van de wil en het intellect. Om met succes voort te gaan op het pad is het van belang dat ook emotie en vooral verbeelding erbij betrokken raken. Cultuur spreekt de taal van het hart en van de verbeelding en wanneer het boeddhistische waarden uitdrukt, beïnvloedt het de hele samenleving en stelt het de individuen in staat om de Dharma effectiever te beoefenen.

Een sprankelende lezing hierover (Engelstalig) vind je via volgende link http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=OM827


Zie ook: