Previous Frame Next Frame

Spirituele Vriendschap

We spraken al over de nood aan vernieuwing van boeddhisme. In die vernieuwing staat spirituele vriendschap of kalyana mitrata centraal.
Kalyana mitrata betekent “vriendschap op basis van het goede en het schone”, vriendschap gebaseerd op maitri (metta). Het is een vriendschap tussen hen die min of meer dezelfde ervaring hebben en vriendschap tussen mensen met meer en mensen met minder ervaring. Het gaat dus over vriendschap in de Dharma. Relaties worden gekleurd door deze vriendschap, niet door macht.

Gezamenlijke waarden en idealen delen, sympathie hebben voor elkaar, wederzijds begrip en kennis, elkaar steunen bij het ontwikkelen van positieve gemoedstoestanden, elkaar helpen bij de groei naar bevrijding, betrouwbaarheid. Dit zijn een paar aspecten van spirituele vriendschap die mogelijk gemaakt worden door communicatie. Communicatie is niet enkel het uitwisselen van informatie maar gaat veel verder: het is een wederzijds gewaar-zijn en wederzijdse ontvankelijkheid die ons voorbij onze benauwende zelfgerichtheid kan tillen.

Communicatie en vriendschap behoren tot de meest krachtige en meest vreugdevolle Dharma-beoefeningen. Ze vormen de basis van Sangha. Structuren en organisaties zullen slechts effectief zijn als ze gevormd worden vanuit deze vriendschap en warme, menselijke communicatie.

Luister ook naar: