Oogkliniek Brasschaat

Refractieve lensvervanging

Vanaf de leeftijd van 45 jaar verliest de natuurlijke lens haar soepelheid waardoor het zicht kortbij verslecht. Veel patiënten hebben, naast de vertecorrectie, ook een leessterkte nodig. Sommige patiënten dragen enkel een leesbril of een vertebril.

Bij de lensvervanging wordt de eigen lens vervangen door een kunstlens die het oog weer de mogelijkheid geeft om scherp te zien in de verte en/of dichtbij.

Deze behandeling is blijvend, de implantlens geeft immers een stabiele correctie die niet verandert met ouder worden.

DE BEHANDELING

Bij de lensvervanging wordt de eigen lens vervangen door een kunstlens die het oog weer de mogelijkheid geeft om scherp te zien in de verte en/of dichtbij.

Deze behandeling is blijvend, de implantlens geeft immers een stabiele correctie die niet verandert met ouder worden.

Bij deze ingreep wordt gekozen voor de implantlens die het beste past bij uw levensstijl, rekening houdend met uw beroep, dagelijkse bezigheden, hobby’s, sportactiviteiten enz.

1. Monofocale implantlens

Deze lens geeft u een goed zicht op één afstand, ofwel voor de verte zodat u nog een leesbril moet dragen, ofwel voor dichtbij zodat u nog een vertebril moet dragen. Deze lenzen geven u een hele goede kwaliteit van zicht met nauwelijks uitstraling rond lichtpunten.

2. Multifocale implantlens

Deze lens geeft u een goed zicht in de verte, een goed leeszicht op 30 à 40 centimeter en op een afstand van 70 à 80 centimeter (middenafstand: prijzen in de winkel, dashboard, computer,…). Een leesbril van +1.0 kan nodig zijn bij zeer langdurig lezen of bij hele kleine lettertjes.

In het begin is het wennen aan de afstand waarop u goed kunt lezen. Dit wordt met de tijd steeds makkelijker. Vergeet ook niet voldoende licht te gebruiken bij het lezen.

Deze lenzen kunnen de eerste maanden uitstraling rond lichtpunten geven. Na 3 tot 6 maanden zal dit zo goed als verdwenen of toch veel minder storend zijn. De oorzaak hiervan is dat de hersenen moeten wennen aan het zicht met de kunstlens.

3. Torische implantlens

Bij astigmatisme (cilinderafwijking) wordt de implantlens speciaal op maat gemaakt om de kromming van het oog te corrigeren en de best mogelijke gezichtsscherpte te verkrijgen.

Torische implantlenzen bestaan monofocaal en multifocaal.

DE PREOPERATIEVE RAADPLEGING

Tijdens de preoperatieve raadpleging wordt nagekeken of het oog verder gezond is. Het zicht en de oogdruk worden gemeten. Met pupil verwijdende druppels wordt gekeken of het netvlies in orde is. Daarnaast wordt uw oog uitgebreid gemeten om de lenssterkte van de nieuwe kunstlens te berekenen.

Indien u contactlenzen draagt, is het aangewezen dat u, afhankelijk van het type contactlenzen, deze twee of meerdere weken van tevoren uitlaat. Uw oogarts zal u hierover bijkomend adviseren. Ook is het belangrijk dat, indien u in het verleden een refractieve laserbehandeling onderging, u uw oogarts hierover informeert.

VOORBEREIDING

De totale verblijfsduur in de Oogkliniek bedraagt ongeveer twee uur.

Voor de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. 

De medicatie die u dagelijks inneemt, mag u gewoon verder nemen.

Draag gemakkelijke kledij, u zal zich niet moeten uitkleden. Wel vragen wij u om geen make-up te dragen.

Zachte contactlenzen mogen gedragen worden tot de avond voor de ingreep, harde contactlenzen tot één week voor de operatie.

Zorg dat u vergezeld bent van een begeleider die u na de behandeling naar huis kan brengen. 

Vóór de behandeling zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier te tekenen. Hiermee geeft u te kennen dat u deze informatiebrochure hebt gelezen en begrepen en dat u de mogelijkheid hebt gehad om vragen te stellen over de ingreep.

DE DAG VAN DE OPERATIE

De dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan bij de onthaalbalie in de Oogkliniek. 

Van de onthaalbalie zullen we u begeleiden naar het operatiekwartier op de eerste verdieping van de Oogkliniek.

Daar wordt het oog voorbereid op de operatie door het inbrengen van een pupilverwijdend tabletje in het onderste ooglid of door indruppeling. 

Een begeleider kan u hier eventueel vergezellen totdat u naar het operatiekwartier wordt gebracht. 

In het operatiekwartier zal uw arts de lokale verdoving toedienen.

DE OPERATIE

In onze Oogkliniek worden de meest moderne operatietechnieken toegepast.

De operatie wordt uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop en duurt ongeveer 15 minuten. Ze verloopt als volgt:

 • op de operatietafel wordt het te opereren oog afgedekt met een steriel doek;
 • via een kleine insnede wordt het voorste lenskapsel geopend;
 • de ooglens wordt weggezogen met speciale apparatuur;
 • de kunstlens wordt ingeplant;
 • dankzij de kleine insnede is er meestal geen hechting nodig om de wonde te sluiten;
 • aan het einde van de operatie wordt zalf en een beschermende oogschelp aangebracht.

Na de operatie wordt u teruggebracht naar de wachtzaal van het operatiekwartier. Voor u naar huis gaat, zal de assistente u de nodige informatie en richtlijnen geven. 

De betaling heeft plaats op de dag van de behandeling. Dit kan via bancontact (gelieve rekening te houden met de betalingslimiet) of contant.

Afspraken voor de controles worden vastgelegd. Arbeidsongeschiktheid gedurende enkele dagen kan voorgeschreven worden.

NA DE OPERATIE

De dag na de operatie is een controleraadpleging gepland. Het uur van deze consultatie wordt u vooraf meegedeeld.

Wat is normaal

 • Een licht ongemak, schurend gevoel, tranen en eventueel dubbelzien de dag van de operatie.
 • Het zicht kan de eerste dagen na de ingreep wat wazig zijn. Dit is geen reden tot ongerustheid.
 • Door het licht van de operatiemicroscoop kan het zijn dat u kleuren ziet, meestal roze. Dit gaat vanzelf over.

Wat is toegelaten

 • Bij pijn mag u de pijnstiller innemen die u meekreeg na de operatie.
 • Rustige activiteiten, lezen, TV-kijken, bukken en licht huishoudelijk werk zijn toegelaten, ook de dag van de operatie.

Let op!

 • U mag de oogschelp niet verwijderen. Dit gebeurt de dag na de operatie bij de controle-raadpleging.
 • Wees voorzichtig met trappen en dergelijke, 
 • uw dieptezicht is gestoord.
 • Gedurende de eerste maand mag u niet in het oog wrijven en niet zwemmen.
 • U mag niet zelf met de auto rijden de dag van de operatie en de dag nadien als u op controle komt. Bespreek met uw oogarts wanneer u opnieuw zelf met de wagen mag rijden. Dit hangt af van hoe goed u ziet na de operatie en het zicht van het niet-geopereerde oog.

Oogverzorging

 • Na twee weken mag u het oog voorzichtig deppend uitwassen met water en een zuiver washandje of doekje.
 • U zal gedurende vier weken oogdruppels moeten gebruiken.
 • De eerste vier nachten is het aangewezen om met de oogschelp te slapen.
 • U mag geen oogmake-up gebruiken gedurende twee weken.
 • Het is normaal dat men na de operatie tijdelijk meer lichtgevoelig is en dat men meer behoefte heeft om een zonnebril te dragen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!