Oogkliniek Brasschaat

Onze Cookie Policy

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die onze website/server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker vorige keer heeft gedaan. Deze tekst verheldert wat we bijhouden en hoe we dat doen.

Strictly necessary cookie
De eerste ('Strictly necessary cookie') bewaart uw voorkeur ('cookie preference') voor uw bezoek(en) aan deze website. 

Statistics cookie
Deze cookie ('Statistics cookie') verzamelt informatie hoe u onze site bezoekt, welke pagina's u raadpleegt, op welke buttons u klikt. Deze informatie is allemaal geanonimiseerd en kan niet gebruikt worden om u te identificeren. Het enige doel is om de website/onze service te verbeteren. Deze cookie is van een externe analytics service en de verkregen gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Privacybeleid van de Oogkliniek Brasschaat

Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is de Oogkliniek Brasschaat (Bredabaan 552 BVBA) genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. De Oogkliniek Brasschaat (Bredabaan 552 BVBA) hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de Oogkliniek Brasschaat (Bredabaan 552 BVBA) omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met de Oogkliniek Brasschaat (Bredabaan 552 BVBA) via het telefoonnummer (+32) 03 238 93 89 of bij voorkeur schriftelijk per brief of per e-mail op privacy@oogkliniekbrasschaat.be. Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. De Oogkliniek Brasschaat (Bredabaan 552 BVBA) heeft het recht om het privacybeleid ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 01/01/2020.