Oogkliniek Brasschaat

Lasik

LASIK is een vorm van refractieve chirurgie waarbij de correctie aangebracht wordt op het hoornvlies. 

LASIK is de afkorting van “Laser Assisted in Situ Keratomileusis”. Voor bijziendheid wordt het hoornvlies vlakker geslepen, voor verziendheid krommer. Hierdoor verandert de breking in het oog en kan er, ondanks de afwijkende maat van de oogbol, toch een scherp beeld op het netvlies gevormd worden.

Met refractieve chirurgie duidt men de technieken aan die de refractie- of brekingsafwijkingen van het oog verbeteren. Deze afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met een bril of contactlenzen. Refractieve chirurgie biedt hiervoor in vele gevallen een alternatief.

Wie komt in aanmerking voor deze behandeling?

Patiënten met matige bijziendheid of verziendheid of met een matig astigmatisme kunnen in aanmerking komen voor Lasik. Een stabiele correctie gedurende minimum 1 jaar is vereist. Jongeren bij wie de brilcorrectie nog regelmatig verandert, komen daarom nog niet in aanmerking.

Mensen die vanaf een zekere leeftijd enkel een leesbril nodig hebben, zullen meestal niet geholpen zijn met deze behandeling.

Tot slot komen enkel gezonde ogen (zonder hoornvlies- of andere aandoeningen) in aanmerking voor deze laserbehandeling.

HOE VERLOOPT DE BEELDVORMING IN HET OOG?

 

Er bestaan drie verschillende brekingsafwijkingen:

  • Myopie (bijziendheid)
  • Hypermetropie (verziendheid)
  • Astigmatisme (cylindrische afwijking)

 

Evenwijdige lichtstralen uit de verte worden aan het oogoppervlak gebroken en komen bij elkaar in een brandpunt dat op het netvlies ligt. Zo ontstaat een scherp beeld.

Bijziendheid wordt veroorzaakt doordat het oog langer is dan het normale oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen uit de verte ligt daardoor vóór het netvlies. Lichtstralen van een nabij gelegen punt kunnen wél scherp op het netvlies afgebeeld worden. Zo ziet een bijziende persoon scherp op korte afstand en wazig in de verte.

Verziendheid ontstaat wanneer het oog korter is dan het normale oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen ligt dan achter het netvlies. Mits een inspanning van het oog (accommodatie) kunnen de lichtstralen van ver toch nog min of meer scherp op het netvlies afgebeeld worden. Dit mechanisme schiet tekort voor het zicht nabij. Een verziende persoon ziet dus beter in de verte dan op korte afstand.

Astigmatisme is een krommingsafwijking van het hoornvlies (cornea): het heeft niet de normale bolvorm, maar de vorm van een rugbybal, waardoor ronde vormen eerder ovaal voorkomen. Astigmatisme kan op zichzelf of in combinatie met bij- of verziendheid voorkomen.

HOE VERLOOPT HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK?

Het doel van het voorbereidend onderzoek is na te gaan of u een geschikte kandidaat bent voor deze behandeling. Hiervoor zijn meerdere metingen nodig: een nauwkeurige bepaling van de brekingsafwijking, een meting van de dikte en de kromming van het hoornvlies en een bepaling van de oogaslengte. Pupilverwijdende druppels kunnen nodig zijn voor dit onderzoek, waardoor het zicht nadien gedurende enkele uren wazig blijft.

Contactlensdragers mogen hun contactlenzen gedurende enkele weken voor het definitieve vooronderzoek niet dragen om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitvoeren.

HOE VERLOOPT DE LASIK-INGREEP?

Na het aanbrengen van verdovende oogdruppels, wordt het oogoppervlak ontsmet en wordt er een steriel doek rondom het oog gekleefd. Tijdens de ingreep worden de oogleden opengehouden door middel van een metalen veertje.

De procedure zelf verloopt in twee fasen: vooreerst wordt een oppervlakkig laagje hoornvlies vrijgemaakt met behulp van de femtolaser of het microkeratoom. 

Daarna volgt de eigenlijke laserbehandeling. Een fixatielicht in de microscoop helpt de patiënt in de juiste richting te blijven kijken gedurende deze fase. Het hoornvliesflapje wordt omgeklapt en de excimerlaserbehandeling wordt uitgevoerd. Nadien wordt het hoornvliesflapje terug op zijn plaats gelegd en zuigt het zichzelf opnieuw vast. 

De volledige ingreep duurt ongeveer een half uur.

WAT TE DOEN NA DE INGREEP?

Wrijf zeker niet in het oog de eerste weken na de ingreep. Het dragen van de oogschelp ’s nachts kan u hierbij helpen. Gebruik de oogdruppels zoals voorgeschreven door uw oogarts. Een licht krassend gevoel is normaal de eerste dagen.

Pijn of roodheid die optreedt enkele dagen na de ingreep vereist een controle.

Gedurende enkele weken is oogmake-up niet toegestaan, evenals zwemmen, gevaarlijke sporten en activiteiten in stoffige ruimten.

MOGELIJKE COMPLICATIES

In uitzonderlijke gevallen kan de hoornvliesflap onvoldoende zijn; de laserbehandeling wordt dan uitgesteld. 

Het risico op infecties is klein. Snelle, adequate behandeling kan deze in de meeste gevallen overwinnen.

Het zicht na de ingreep kan soms iets minder scherp zijn dan voordien met optimale correctie. 

Het kan ook voorkomen dat het zicht ’s nachts minder goed is, dit vooral bij patiënten met een hogere bijziendheid in combinatie met een grote diameter van de pupil.

WELK RESULTAAT MAG MEN VERWACHTEN?

Het doel van LASIK is een scherp zicht om dagelijkse activiteiten mogelijk te maken zonder bril of contactlenzen. 

Een lichte brilcorrectie kan soms nog nodig zijn in specifieke situaties zoals bijvoorbeeld om ’s nachts auto te rijden.

Wanneer de restafwijking groot is, kan een heringreep uitgevoerd worden op een relatief eenvoudige manier.

HOE EVOLUEERT HET ZICHT NA DE INGREEP?

Het zicht stabiliseert zich vaak de eerste week na de ingreep. Kleine veranderingen kunnen nog plaatsvinden de eerste vier tot acht weken na de ingreep. Regelmatige controles worden gepland in overleg met uw oogarts.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!