Oogkliniek Brasschaat

Cataract

Cataract is het troebel worden van de ooglens.

De ooglens bevindt zich vooraan in het oog, achter de pupil. Als de ooglens troebel wordt, worden de lichtstralen, die het beeld op het netvlies vormen, verstoord en wordt het zicht wazig. De kleuren kunnen veranderen en men wordt gemakkelijk verblind door sterk licht of een laagstaande zon. Brilglazen kunnen het zicht niet meer verbeteren.

Er zijn verschillende vormen van cataract:

 • aangeboren cataract;
 • cataract als gevolg van ziekte (bv. suikerziekte);
 • door medicatie (bv. cortisone) of door een ongeval.

 

De meest voorkomende vorm van cataract is echter ouderdomscataract. Ouderdomscataract is een normaal verouderingsproces, net als het krijgen van rimpels. Cataract ontwikkelt zich meestal langzaam, maar kan soms ook snel, op enkele weken tijd optreden.

DE BEHANDELING

Er bestaat geen medicatie om cataract te behandelen of af te remmen.

Cataract kan wel goed operatief behandeld worden. Als het oog geen andere afwijkingen vertoont, kan een cataractoperatie het zicht vrijwel volledig herstellen.

Contactlenzen

Indien u overweegt om contactlenzen te dragen of al contactlenzen draagt en meer informatie hierover wenst, kan een consultatie bij ons nuttig zijn. 

Een gesprek kan meer duidelijkheid verschaffen over de keuze tussen de verschillende soorten contactlenzen. We informeren u ook over de basisverzorging van uw contactlenzen.

DE PREOPERATIEVE RAADPLEGING

Tijdens de preoperatieve raadpleging zal uw oogarts nagaan hoe ver de cataract zich heeft ontwikkeld en of het oog verder gezond is.

Het zicht en de oogdruk worden gemeten. Met pupil verwijdende druppels wordt gekeken of het netvlies in orde is. Aangezien deze druppels het zicht wazig maken gedurende enkele uren, is het niet aangewezen dat u voor dit onderzoek zelf met de wagen rijdt.

Daarnaast wordt uw oog uitgebreid gemeten om de lenssterkte van de nieuwe kunstlens te berekenen. Indien u contactlenzen draagt, is het aangewezen dat u, afhankelijk van het type contactlenzen, deze twee of meerdere weken van tevoren uitlaat. Uw oogarts zal u hierover bijkomend adviseren. Ook is het belangrijk dat, indien u in het verleden een refractieve laserbehandeling onderging, u uw oogarts hierover informeert.

VOORBEREIDING

De totale verblijfsduur in de Oogkliniek bedraagt ongeveer twee uur.

Voor de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. 

De medicatie die u dagelijks inneemt, mag u gewoon verder nemen.

Draag gemakkelijke kledij, u zal zich niet moeten uitkleden. Wel vragen wij u om geen make-up te dragen.

DE DAG VAN DE OPERATIE

De dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan bij de onthaalbalie in de Oogkliniek. 

Van de onthaalbalie zullen we u begeleiden naar het operatiekwartier op de eerste verdieping van de Oogkliniek.

Daar wordt het oog voorbereid op de operatie door het inbrengen van een pupilverwijdend tabletje in het onderste ooglid of door indruppeling. 

Een begeleider kan u hier eventueel vergezellen totdat u naar het operatiekwartier wordt gebracht. 

In het operatiekwartier zal uw arts de lokale verdoving toedienen.

DE OPERATIE

In onze Oogkliniek worden de meest moderne operatietechnieken toegepast.

De operatie wordt uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop en duurt ongeveer 15 minuten. Ze verloopt als volgt:

 • op de operatietafel wordt het te opereren oog ontsmet en afgedekt met een steriel doek;
 • via een kleine insnede wordt het voorste lenskapsel geopend;
 • de troebele ooglens wordt in kleine stukjes verpulverd en weggezogen met speciale apparatuur (phaco-emulsificatie techniek);
 • een kunstlens wordt ingeplant;
 • dankzij de kleine insnede is er meestal geen hechting nodig om de wonde te sluiten;
 • aan het einde van de operatie wordt zalf en een beschermende oogschelp aangebracht.

Na de operatie wordt u teruggebracht naar de wachtzaal van het operatiekwartier. Voor u naar huis gaat, zal de assistente u de nodige informatie en richtlijnen geven.

Na de operatie

 

De dag na de operatie is een controleraadpleging gepland. Het uur van deze consultatie wordt u vooraf meegedeeld.

 

Wat is normaal
 • Een licht ongemak, schurend gevoel, tranen en eventueel dubbelzien de dag van de operatie.
 • Het zicht kan de eerste dagen, soms zelfs de eerste twee weken na de ingreep wazig zijn. Dit hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn.
 • Door het licht van de operatiemicroscoop kan het zijn dat u kleuren ziet, meestal roze. Dit gaat vanzelf over.

 

Wat is toegelaten
 • Bij pijn mag u de pijnstiller innemen die u meekreeg na de operatie.
 • Rustige activiteiten, lezen, TV-kijken, bukken en licht huishoudelijk werk zijn toegelaten, ook de dag van de operatie.

 

Let op!
 • U mag de oogschelp niet verwijderen. Dit gebeurt de dag na de operatie bij de controle-raadpleging.
 • Wees voorzichtig met trappen en dergelijke, uw dieptezicht is gestoord.
 • Gedurende de eerste maand mag u niet in het oog wrijven en niet zwemmen.
 • U mag niet zelf met de auto rijden de dag van de operatie en de dag nadien als u op controle komt. Bespreek met uw oogarts wanneer u opnieuw zelf met de wagen mag rijden. Dit hangt af van hoe goed u ziet na de operatie en het zicht van het niet-geopereerde oog.

 

Oogverzorging
 • Na twee weken mag u het oog voorzichtig deppend uitwassen met water en een zuiver washandje of doekje
 • U zal gedurende vier weken oogdruppels moeten gebruiken.
 • De eerste vier nachten is het aangewezen om met de oogschelp te slapen.

 

Een bril
 • De meeste patiënten hebben na een cataractoperatie nog wel een bril nodig, hetzij om ver te zien, hetzij om te lezen en soms voor beide.
 • Na vier weken is het oog meestal voldoende genezen om een aangepaste bril voor te schrijven. Ondertussen kan het geen kwaad om u te behelpen met uw oude bril. 
 • Het is normaal dat men na een cataractoperatie meer lichtgevoelig is en dat men meer behoefte heeft om een zonnebril te dragen.

 

OP LANGE TERMIJN

De ingeplante kunstlens blijft in principe levenslang ter plaatse. 

Na verloop van tijd kan het lenskapsel, waarin de kunstlens ingeplant is, vertroebelen. Het zicht wordt dan wederom wat wazig, alsof er opnieuw cataract is opgetreden. Dit fenomeen noemen we dan ook “nastaar” en kan eenvoudig behandeld worden met de laser op de consultatie.

Natuurlijk kan een geopereerd oog in de loop van de jaren andere aandoeningen krijgen. Daarom raden wij patiënten die geopereerd zijn aan om een bezoek te brengen aan de oogarts als het zicht opnieuw verslecht.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Complicaties tijdens of na een cataractoperatie zijn gelukkig zeldzaam.

Als er zich tijdens de ingreep problemen hebben voorgedaan, zal uw oogarts u hierover onmiddellijk informeren.

Zwelling van het hoornvlies (9,5%) kan verantwoordelijk zijn voor een wazig zicht de eerste dagen na de ingreep, doch dit is vrijwel altijd van voorbijgaande aard.

Een verhoogde oogdruk (8%) de eerste uren na de operatie kan gepaard gaan met meer pijn dan normaal.

De ernstigste complicatie na een cataractoperatie is een infectie (0,1%). Dit moet snel herkend en behandeld worden. Alarmtekens zijn een pijnlijk, rood oog en snelle achteruitgang van het zicht. Een infectie komt vaak pas tot uiting de tweede of de derde dag na de operatie. Bij twijfel moet u steeds uw oogarts contacteren.

Ter preventie van oedeem (vocht) ter hoogte van de macula (gele vlek) zal uw oogarts oogdruppels voorschrijven. Start hiermee 3 dagen voor de operatie 4 keer per dag 1 druppel in het te opereren oog.

 

Voor Cataract kan u terecht bij Dr. Ann Haustermans, Dr. Jasmien Dam en Dr. Stefaan Van Nuffel.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!