Oogkliniek Brasschaat

Contactlenzen

Indien u overweegt om contactlenzen te dragen of al contactlenzen draagt en meer informatie hierover wenst, kan een consultatie bij ons nuttig zijn. 

Een gesprek kan meer duidelijkheid verschaffen over de keuze tussen de verschillende soorten contactlenzen. We informeren u ook over de basisverzorging van uw contactlenzen.

 

VOORNAAMSTE REDENEN OM CONTACTLENZEN TE DRAGEN
  • Het esthetische aspect speelt voor veel mensen een grote rol. De keuze tussen een bril of contactlenzen kan ook bepaald worden door praktische redenen zoals het beroep of de vrijetijdsbezigheden.
  • Personen met een hogere brilcorrectie voor bijziendheid of verziendheid, bekomen een betere gezichtsscherpte en/of een beter gezichtsveld met contactlenzen. 
  • Personen met een groot verschil in sterkte tussen beide ogen zien met een brilcorrectie door het ene glas het beeld kleiner dan door het andere glas. Contactlenzen geven een meer gelijke grootte van het beeld.
  • Wanneer het hoornvlies een onregelmatig oppervlak vertoont, zoals bij keratoconus of een litteken, geven contactlenzen een beter beeld.
  • Bij bepaalde oogaandoeningen kan een lens als “verband” aangewend worden zoals bij extreem droge ogen of een wondje op het oog.

 

SOORTEN CONTACTLENZEN

Contactlenzen kunnen volgens flexibiliteit van het materiaal ingedeeld worden in zachte of soepele en harde of vormvaste contactlenzen. Naargelang de scheikundige samenstelling van het materiaal laten ze meer of minder zuurstof door. Contactlenzen uit bepaalde waterbevattende materialen kunnen beter geschikt zijn voor drogere ogen. Sommige lenzen kunnen dag en nacht gedragen worden, dus ook tijdens de slaap. Andere lenzen mogen alleen tijdens de waakuren gedragen worden: men moet ze dus elke avond uitnemen. Bepaalde lenzen worden na een paar jaar vervangen, andere na een half jaar, maandelijks, tweewekelijks of dagelijks. Naast harde en zachte contactlenzen zijn er ook nog de scleralenzen en hybride contactlenzen.