vlaamse bridge liga

De Vlaamse Bridge Liga

De Vlaamse Bridge Liga (VBL) is de overkoepelende federatie van meer dan 100 plaatselijke Bridge Clubs in Vlaanderen.
 
De VBL vertegenwoordigt meer dan 5.000 bridgespelers in Vlaanderen.
 
 

De Vlaamse Bridge Liga (VBL) maakt samen met de franstalige liga (LBF) deel uit van de Koninklijke Belgische Bridge Federatie (BBF).
Deze is op haar beurt onderdeel van de European Bridge League en de World Bridge Federation.
De European Bridge League (EBL) staat voornamelijk in voor de Europese kampioenschappen.
De World Bridge Federation, die instaat voor de wereldkampioenschappen, is erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Doelstellingen van de VBL

  • Het voor elke recreatieve en competitieve bridger mogelijk maken om ten volle te kunnen genieten van ‘bridge’
  • Het verzekeren van de instroom van nieuwe leden en van verjonging: mensen inspireren het bridgen te ontdekken
  • Als onderdeel van een internationale federatie, Bridge in Vlaanderen voortdurend afstemmen op evoluties op internationaal vlak
  • Het organiseren van grotere tornooien, competities, kampioenschappen, alsook selectiewedstrijden van Vlaamse teams voor internationale vertegenwoordigingen

VBL - over VBL
VBL - onze werking

Introductie over de werking

De VBL telt 3 deeltijdse medewerkers die de dagelijkse werking ter harte nemen om de meer dan 5.000 leden ten dienste te zijn.

Het Bestuur (vroegere raad van Bestuur) bepaalt de visie en het beleid van de liga, en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Een dagelijks bestuur van enthousiaste vrijwilligers zorgt voor de uitvoering van het beleid en organiseert tal van initiatieven.

7 regionale districten vormen de verbinding tussen het bestuur en de meer dan 100 lokale clubs.

Onze kantoren

 
Sinds december 2020 zijn onze kantoren gevestigd in het Vlaams Bridgehuis, Schotensteenweg 432 te 2100 Deurne.

kaartsymbolen

De VBL doet beroep op vrijwilligers

Het promoten van bridge is een opdracht die de Vlaamse Bridge Liga niet alleen kan doen. We bundelen onze krachten en werken samen met de plaatselijke clubs. We doen ook een oproep naar jullie. Ben je een gepassioneerde bridger en heb je zin om mee te werken aan de dynamisering onze formidabele hobby? Kan je hiervoor af en toe een paar uur tijd vrijmaken? Geef ons dan een seintje.

Werk mee aan de dynamisering van bridge.

Partner federaties

    Ontspanning en amusement. Voor mij hoeft het niet te serieus worden. Het plezante is dat je met goede en met slechte kaarten kan winnen. En vooral het gezelschap, mensen leren kennen.
    Luc Stoops
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412