vlaamse bridge liga

Bestuursorganen

Bestuursreglementen

Algemene vergadering

Dit is het hoogste orgaan van de Vlaamse Bridge Liga. De algemene vergadering (AV) wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Haar leden
  • Iedere bridgeclub die lid is van de vzw VBL heeft stemrecht in de algemene vergadering.
  • Het aantal stemmen van elke club hangt af van het aantal geregistreerde spelers dat de club heeft.

       * minder dan 51 geregistreerde spelers: 1 stem 
       * van 51 tot 100 geregistreerde spelers: 2 stemmen 

       * van 101 tot 150 geregistreerde spelers: 3 stemmen 
       * vanaf 151 geregistreerde spelers: 4 stemmen

 

Haar bevoegdheden
  • Wijziging van de statuten
  • Benoeming en ontslag van de bestuurders
  • Aanduiden van de revisoren
  • Uitsluiting van leden
  • Goedkeuring van de budgetten en de rekeningen
  • Ontbinding van de vereniging en, indien nodig, de bestemming van het patrimonium

kaartsymbolen

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is belast met de strategische leiding van de VBL.

Bart Magerman
Voorzitter BO
bart@zkbm.be
Ann Chapelle
Armand Van de Ven
Marleen Daenen
Monique Mertens
Yves Meyus
Leen Neels
Hans Secelle
Bestuurder
hans.secelle@telenet.be ​​​​​​​
Herman De wael
Bestuurder
Bestuurder
ivanantwerpen@telenet.be​​​​​​​
Bestuurder
marc.casteleyn@proximus.com​​​​​​​

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een team van 5 enthousiaste vrijwilligers. Het dagelijks bestuur zorgt voor het beleid, alle coördinaties en organiseert tal van initiatieven.

Armand Van de Ven
Voorzitter VBL
voorzitter@vbl.be
Yves Meyus
Penningmeester
yves.meyus@hotmail.com
Herman De wael
Penningmeester
hermandw@skynet.be
Bert Geens
Leen Neels
Hans Secelle

kaartsymbolen
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412