vlaamse bridge liga

Grote tornooien

Er is een groot aantal tornooien waar zowel de recreatieve als de meer competitief ingestelde bridgers zich samen kunnen amuseren.

‘Grote tornooien’ is een verzamelnaam voor alle tornooien buiten de wekelijkse clubtornooien.

Ieder tornooi brengt mensen samen. Ieder tornooi brengt telkens die sfeer van unieke symbiose tussen spanning en ontspanning, zoals je alleen bij het bridgen kan ervaren. Iets wat je alleen als speler écht kan voelen en beleven. Iets wat niet met woorden te omschrijven is… Beleef het…

Grote tornooien worden door clubs of districten georganiseerd. Er zijn talloze mogelijkheden waaronder ook heel wat liefdadigheidstornooien ingericht door onze plaatselijk clubs.

VBL - voor recreanten
VBL - voor recreanten

En weet je van geen ophouden, dan zijn de marathontornooien die over een volledige dag lopen zeker iets voor jou.

Sommige tornooien hebben een heel een eigen ‘karakter’. Onder andere de gezellige kroegentochten, die een meer recreatief karakter hebben en steeds populairder worden.

De VBL ondersteunt al deze initiatieven door het ter beschikking stellen van promotiemateriaal, gedupliceerde giften en ander materiaal, en wedstrijdleiders leiden alles in goede banen.

 

Hulp bij de organisatie van tornooien

 

Alle aangesloten clubs kunnen bij de VBL terecht voor:

  • Wedstrijdleiding

  • Het huren van materiaal

  • Duplicaties van giften
    De VBL beschikt over de nodige apparatuur om kaarten automatisch te schudden en te delen.
    Alle leden kunnen tegen een geringe vergoeding van deze faciliteiten gebruik maken om giften te laten aanmaken en te laten dupliceren voor het spelen van tornooien, clubavonden, eventueel voor lessen, enz...

 

 
Neem contact met het secretariaat.
 
Per e-mail: info@vbl.be
Per telefoon: 03 369.25.27
 
 
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412