vlaamse bridge liga

Duplicaties

VBL - hoe bridge leren

Dupliceren van giften

Jaarlijks worden zowat 30.000 gedupliceerde boards afgeleverd. Deze boards worden tegen een zeer schappelijke prijs aangeboden en worden gebruikt voor grote tornooien maar ook voor allerlei cluborganisaties.
 
De VBL kan voor alle mogelijke verdelingen van de kaarten zorgen: door de computer op volstrekt willekeurige manier aangemaakte giften of door uzelf gegeven giften met vooraf bepaalde verdelingen, thema's, etc...
 
Ook voor lessen kunnen duplicaties besteld worden.

Hoe bestellen

 

De bestelling moet tijdig gedaan worden (liefst een maand voor het tornooi) om ons toe te laten een planning te maken. Hoewel wij zowat 3.000 borden met kaarten in voorraad hebben (een zware investering), gebeurt het soms dat die allemaal in circulatie zijn. Als je dan te laat bestelt, dan loop je het risico dat wij je niet meer kunnen helpen. Als u minder dan 2 weken voor het tornooi of wedstrijd uw bestelling plaatst, dan worden de tarieven verhoogd met 25%.

De bestelling moet door uzelf afgehaald worden en (liefst zo vlug mogelijk) terug gebracht.

De borden moeten gesorteerd teruggebracht worden, zoniet zullen wij ons verplicht zien om 25 € extra aan te rekenen voor het bijkomende werk.

Wij geven u de raad om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen met de gedupliceerde borden en met de kaartverdelingen om oneerlijke praktijken te vermijden.

Bestellen kan per mail naar info@vbl.be of telefonisch op 03/369.25.27

Prijzen

Aantal duplicaties per spel

1 - 5 

6 - 11

12 - 18

19+ 

Prijs per bord

0.40 €

0.38 €

0.36 €

0.34 €

 

De tarieven gelden per keer dat de giften besteld werden. Voorbeeld: als men 4 duplicaties bestelt en later nog eens 4 (voor hetzelfde tornooi), dan wordt voor elke bestelling het tarief 1-5 genomen.

Als een club (of organisator) op jaarbasis EN VOORAF bestelt, dan gelden de verlaagde tarieven voor het totaal van die bestelling. Bijvoorbeeld: een club vraagt voor een tweemaandelijks tornooi telkens twee duplicaties (in totaal op jaarbasis dus 12 duplicaties), dan krijgen zij het tarief 12-18.

Bij de duplicaties wordt ook de kaartverdeling geleverd die u aan de spelers kan uitdelen na het tornooi.

Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412