vlaamse bridge liga

Bridge to the Future

Bridgen is een formidabele sport. We kenden de jongste jaren echter een achteruitgang van het aantal bridgers in Vlaanderen. Daarom zet de Vlaamse Bridge Liga vandaag sterk in op verbreding en verjonging!

We hebben ons een dubbele missie vooropgesteld:
 • Het verzekeren van de instroom van nieuwe leden en van verjonging: mensen inspireren het bridgen te ontdekken.
 • Het voor elke recreatieve en competitieve bridger mogelijk maken om ten volle te kunnen genieten van ‘bridge’. Dit is wat we vandaag als federatie al doen, en waar we morgen nog beter in willen zijn.
Dit ambitieus project lanceren we onder de naam “Bridge to the Future”.

Op 14 april 2018 zijn 45 enthousiaste vrijwilligers van start gegaan om het project ‘ Bridge to the Future ‘ mee vorm te geven. In 6 werkgroepen is er gewerkt en gebrainstormd. Per werkgroep formuleerden we de belangrijkste ‘overkoepelende’ uitdaging en een aantal doelstellingen en actiepunten. Ontdek hier de eerste aanzetten per werkgroep. Dit wordt tegen midden juni verder uitgewerkt. In de tweede helft van juni brengen we hier opnieuw verslag over uit.

Werkgroep “Interactie VBL – Districten – Clubs – Leden”

Belangrijkste uitdaging:
Goede interne communicatie, interactie en samenwerking tussen de VBL, de districten, de clubs en de leden

Doelstellingen: 
 • Snelle en duidelijke communicatie tussen VBL, districten, clubs en leden, en tussen clubs onderling
 • Gemeenschappelijke uitdagingen ook gemeenschappelijk oplossen (cfr opleidingen, lessen…
 • Samenwerking tussen de bridgeclubs bevorderen (bijv. opleidingscentra)
Een selectie van enkele ideëen/actiepunten:
 • Duidelijke rolbepaling voor iedere schakel in de communicatie en interactie
 • De districtwerking uitbouwen als belangrijke ‘ tussenschakel ‘ tussen het centraal bestuur van de VBL en de plaatselijke clubs
 • De districtwerking uitbouwen als ‘ verbindende rol ‘ tussen lokale clubs Enkele ideëen daarbij: gemeenschappelijke behoeften invullen zoals lessen, opvang beginners, trajecten specifiek voor jongeren, uitwisselen materiaal…
 • Enkele concrete eerste stappen:
 • Taakomschrijving districten in vernieuwde visie
 • Bepalen van model-verwachting en gewenste structuur voor een district
 • Voor einde juni: bezoek aan alle districten om vooral te ‘luisteren’ en van daaruit samen een plan voor de toekomst vast te leggen

Werkgroep “marketing en externe communicatie”

Belangrijkste uitdaging:
Werving en verjonging

Doelstellingen: 
 • Uitbreiden en aantrekkelijker maken van de communicatie (uitstraling van jonger/actueler imago, wervend naar de doelgroepen, snellere communicatie, nieuwe digitale vormen)
 • Opvoeren van het ledenaantal door werving
 • Relatie opbouwen met de pers
Actiepunten op korte termijn:
 • Aanvulling van de database van de bestaande leden met e-mailadressen (In regel met nieuwe wetgeving inzake privacy en GDPR). Inbegrepen: via de clubs aan de leden toelating vragen om ledenbestanden te kunnen aanbieden aan sponsors
 • Elektronische nieuwsbrief over Bridge to the Future naar de leden
 • Actiepunten na de zomer:
Actiepunten na de zomer:
 • Plan opstellen om doelgroep 45+ persoonlijk te benaderen
 • ‘Zendelingen’- map opstellen: handleiding/informatiemap om beginners te overtuigen lessen te volgen, om niet- aangesloten clubs te overtuigen om alsnog aan te sluiten…
 • Presentaties ontwikkelen die kunnen gebruikt worden voor voorstellingen bij bepaalde groepen zoals serviceclubs, personeelsclubs van bedrijven, bij clubs voor actieve senioren ...
 • Deze presentaties moeten ondersteund worden door een doe-moment, namelijk toehoorders aan de tafel krijgen om enkele spelletjes minibridge te spelen
 • Werven en trainen van “beslagen” team van sprekers op clubniveau of districtsniveau en hen uitrusten met een toolkit
 • Het activeren van het gebruik van sociale media
 • Elektronische Nieuwsbrief VBL
Ook nog i.v.m. marketing en communicatie:
 • Gloednieuwe VBL website is live op 15 juni
 • Ondertussen worden nieuwe speelkaarten met het nieuwe VBL logo aan de clubs uitgedeeld. De clubs die nog geen nieuwe kaarten ontvangen hebben, mogen die de komende weken verwachten
Bridge kaarten

Werkgroep “recreanten en opleiding”

Belangrijkste uitdaging:
Recreanten opleiden en blijven koesteren

Doelstellingen: 
 • Uitbreiding van het aantal enthousiaste docenten
 • Beginners plezier laten beleven (door ze te blijven motiveren en begeleiden) in een veilige omgeving
 • Opleidingen organiseren over de clubgrenzen heen
Een selectie van enkele ideëen/actiepunten:
 • Herziening van de docentenopleiding verder doorvoeren
 • Mini-bridge meer promoten als laagdrempelige start
 • Speelmomenten voor beginners afwisselend organiseren in naburige clubs
 • Clubs stimuleren om recreanten een ‘veilige’ omgeving te geven om te leren. Hierbij succesverhalen ‘delen’ met andere clubs

Werkgroep “jeugd en opleiding”

Belangrijkste uitdaging:
Aantrekking en vorming jeugd 

Doelstellingen: 
 • Jeugdkern uitbouwen: 10.000 jongeren bereiken, hiervan 750 jongeren laten kennismaken met bridge om er zo 100 te kunnen aantrekken en opleiding te geven
 • Jeugd behouden door ze samen te brengen en te begeleiden
Een selectie van enkele ideëen/actiepunten:
 • Idee van zomerkamp naar de bestaande juniors
 • Specifieke aanpak voor 9 – 12 jarigen, en voor 18+
 • Contact met onderwijsinstanties
 • Studentenverenigingen op universiteiten aanspreken
 • Ontwikkeling digitale app en digitale opleidingen
 • Pool van mensen opleiden om bridge initiatie te geven Profiel ideale lesgever jeugd: amusant, onder de 35 jaar, vrouwelijk, leerkracht
Een oproep aan jullie allen: Zijn er kandidaten onder de lezers?
Geef een seintje aan bert.geens(at)gmail.com

Werkgroep “tornooien en competitie”

Belangrijkste uitdaging:
Speciale aandacht om meer recreanten te betrekken     

Doelstellingen: 
 • Verhogen van aantal competitiespelers met 20%
 • 1000 recreanten aanzetten om mee te doen aan tenminste één tornooi buiten hun eigen club
Een selectie van enkele ideëen/actiepunten:
 • Via online enquête, bevraging bij de leden over ideëen rond hervorming van de competitie (seizoen 2019-2020) (Bijv. soepelheid rond speeldag, herziening aantal ploegen per reeks, aantal giften per speeldag...)
 • Vereenvoudiging van het reglement
 • Regionale tornooien op maat van recreanten (mixed, voor senioren, viertallen…)
 • ‘Thema’- tornooien in combinatie met een andere activiteit (bijv. bezoek/rondleiding, culinaire geneugten, multi-sport…)
 • Vadamecum voor beginnende bridgers

Werkgroep “sponsoring”

Belangrijkste uitdaging:
De financiering van het project Bridge to the Future minder afhankelijk van lidgeld maken en de snelheid en ambities van ‘Bridge to the Future’ aanscherpen naarmate we er in slagen meer sponsoring binnen te halen      

Doelstellingen: 
 • Sponsors aantrekken – Targetbedrag voor 2018: € 25.000 – Verder uitbouwen in 2019
 • Opstarten van éénmalige mecenas – vrijwillige giften binnen onze netwerken
 • Alle mogelijk subsidievormen exploreren
 • Speciale steuncampagne voor de jeugd
Enkele concrete eerste stappen:
 • Opstellen van professioneel sponsordossier , subsidie- en erkenningsdossiers
 • Doelbedrijven in kaart brengen. Bridgers zijn een interessant doelpubliek voor bouwpromotoren (service-flats), merken van duurdere auto’s, luxeproducten, banken, erfenisplanning…
 • De werkgroep uitbreiden met minimaal 5 leden die mee sponsors gaan aanspreken
Een oproep aan jullie allen: Zijn er kandidaten onder de lezers?
Geef een seintje via info(at)vbl.be
 • Via de clubs aan de leden toelating vragen om ledenbestanden te kunnen aanbieden aan sponsors (in regel met nieuwe wetgeving inzake privacy en GDPR)
 • Ons netwerk aanspreken, focus op ‘deuropeners naar grote bedrijven’
 • En dan ‘de boer op gaan’…
 • Ondertussen is er reeds sponsoring verkregen voor Beker van Vlaanderen, Flanders Pairs en het Starttornooi: natura gesponsorde prijzen (ipv geldprijzen)
  Veel mensen leren kennen. Reizen en tornooien in het buitenland spelen. Lokale en buitenlandse vrienden maken.
  Steve De Roos
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412