Muzarto

Veelgestelde vragen

Heb je een informatieve vraag? Mogelijk vind je het antwoord in de veelgestelde vragen (FAQ’s). Kan je het antwoord toch niet vinden? Neem dan contact op met het secretariaat. 

Inschrijven

Je kan inschrijven tot en met 30 september, maar…! Was je het afgelopen schooljaar al leerling en wil je je plekje behouden, dan moet je je inschrijven voor 5 juli. Zoniet, dan kom je weer achteraan in het lijstje van te plaatsen leerlingen. Opgelet: een herinschrijving voor 5 juli betekent niet dat je voorrang hebt op een lesdag of een lesuur, wel op een les.

Ook belangrijk om weten is dat het schooljaar start op 1 september. Schrijf je pas 30 september in, dan heb je sowieso al 4 tot 8 lessen gemist. 

Je mag instromen vanaf 6 jaar. Er zijn aparte lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Je kan toestemming vragen om deel te nemen aan één les zonder dat je hiervoor bent ingeschreven. Vanaf de tweede les ben je verplicht om je in te schrijven. Nog beter is het om langs te komen in de openlesweken die twee keer per jaar doorgaan.
Ja, dat kan. Je betaalt wel inschrijvingsgeld per domein. Een minderjarige leerling betaalt het verminderd inschrijvingsgeld voor het tweede domein. Volwassenen betalen per domein het volledige inschrijvingsgeld.
Dat kan alleen in groepsvakken zoals bijvoorbeeld muziekatelier, groepsmusiceren of dramastudio. En dan nog zijn er bepaalde voorwaarden. Er moet plaats zijn in de les, jouw deelname moet een meerwaarde vormen voor de groep en je betaalt per gevolgd vak een (extra) inschrijvingsgeld. Ook alle vrije leerlingen zijn verplicht zich in te schrijven.

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is onderwijs in de vrije tijd en valt niet onder de leerplichtwet. Toch zijn er ook aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan een inschrijving in het DKO.

Aan- en afwezigheden van leerlingen worden digitaal geregistreerd. Dat wil zeggen dat wanneer een leerkracht de les begint, hij de aan- of afwezigheid in de leerlingensoftware noteert en dat deze registratie ook onmiddellijk wordt doorgestuurd naar het ministerie van onderwijs.

De overheid heeft vastgelegd welke verantwoordingsstukken een leerling moet voorleggen om gewettigd afwezig te kunnen zijn. Een gewettigde afwezigheid wordt beschouwd als een aanwezigheid. Heb je geen verantwoordingsstuk. Dan is jouw afwezigheid dus ongewettigd.

Leerlingen die meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig zijn, kunnen niet slagen op het einde van het schooljaar. Je leest hier de redenen voor een gewettigde afwezigheid met de bijhorende verantwoordingsstukken.

Let wel: voor alle verantwoordingsstukken geldt dat het telkens over de leerling zelf moet gaan, dat het de juiste datum moet vermelden en dat er een duidelijke reden te lezen is. 

Inschrijvingsgeld

Kinderen en jongeren tot 17 jaar betalen 98 euro. Ben je tussen 18 en 24 jaar dan betaal je 176 euro. 24-plussers betalen 394 euro. Er zijn extra kosten voor vrije leerlingen, tweede instrumenten en extramurosactiviteiten.

Ja, voor bepaalde categorieën geldt een verminderd inschrijvingsgeld. Kijk verder via deze link.

Ja, tot 30 september kan het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden. Vanaf 1 oktober kan dit niet meer. 

Lessen

De lessen starten opnieuw op 1 september en gaan door tot en met 30 juni.
Schoolvakanties uit het dagonderwijs gelden ook voor het deeltijds kunstonderwijs. Alleen starten zij pas op zaterdagavond. Bijvoorbeeld: de eerste zaterdag van de herfstvakantie is het nog wel les in Muzarto.
Ja. In bepaalde gevallen kan de directeur een afwijking toestaan bijvoorbeeld wanneer je kan bewijzen dat je een bepaald vak al met vrucht hebt afgelegd.
Het gebouw in Essen en de Oude Pastorij zijn toegankelijk voor andersvaliden. De andere vestigingsplaatsen zijn hiervoor niet voldoende uitgerust.
Ja, deze leerlingen kunnen eventueel aansluiten in onze Mozaïekklas na een intakegesprek met de leerkrachten.
Onze academie zorgt voor zoveel mogelijk lesmomenten. In de mate van het mogelijke kiezen wij samen met jou het beste tijdstip. Helaas, wij kunnen geen wonderen verrichten, dus kan het gebeuren dat de mogelijkheden beperkt zijn. Bij klassikale vakken ligt het uurrooster vooraf vast. Individuele vakken (vb instrument of speltheater) spreek je zelf af met de leerkracht als je al een leerkracht hebt toegewezen gekregen.

Er is zeer beperkt toezicht voor en na de lessen. Leerlingen komen aan 5 minuten voor de les begint en worden onmiddellijk na de les weer opgehaald. In de vestigingsplaats Wildert is geen toezicht en in de vestigingsplaats Heuvel is er geen toezicht op woensdag en vrijdag.

  • in de hoofdschool Essen, Kerkstraat 3: initiatie, muziek, woordkunst-drama, dans en beeld
  • in de vestigingsplaats Essen/Vinho, Over d'Aa 280: kinderkoor
  • in de vestigingsplaats Essen/Wigo, De Vondert: initiatie, kinderkoor en muziekatelier (geen instrumentlessen)
  • in de vestigingsplaats Kalmthout, Kerkeneind 21: muziek
  • in de vestigingsplaats Kalmthout/Kadrie, Driehoekstraat 41: muziekatelier (geen instrumentlessen)
  • in de vestigingsplaats Kalmthout/Heuvel, Heuvel 37: initiatie, muziek en woordkunst-drama

Verwittig ons! Bel of mail naar afmeldingen@muzarto.be, dan kunnen wij de leerkracht verwittigen. Vertel ons: welke dag(en) je afwezig bent, voor welke les(sen) en waarom (ziekte, schooluitstap…). Breng daarnaast binnen de 2 weken een geldig attest/bewijs van jouw afwezigheid binnen op het secretariaat of stuur dit meteen door via mail (dat mag ook met een foto). Opgelet: je mag maximaal 1/3 van de lessen missen om op het einde van het schooljaar je leerbewijs te kunnen halen. Lees hier meer over in de veelgestelde vragen over Inschrijven.

Allerlei

Nooit in de voormiddag. Wel op werkdagen vanaf 14u30, op woensdag al vanaf 12u30. Op zaterdagvoormiddag is Muzarto wel bereikbaar.
De eerste stap is altijd dat je een gesprek voert met diegene met wie je een probleem hebt. Wanneer het probleem niet opgelost geraakt, maak je een afspraak met de directeur voor een bemiddelingsgesprek.

Muziek - Instrumentles

Neen, kinderen van 6 en 7 jaar volgen eerst domeinoverschrijdende initiatie, dansinitiatie en/of kinderkoor.

De instrumentles duurt 1u. In graad 2 zitten er gemiddeld 3 à 4 leerlingen op één uur. Voor graad 3 en 4 daalt dit gemiddelde.

In principe niet, maar... We bekijken per leerling en per leervraag de mogelijkheden. Komt de vraag vóór 31 december en is er plaats in de andere instrumentcursus, dan kan een overstap toch overwogen worden. Komt de vraag later in het jaar of is er geen plaats in de andere instrumentcursus, dan kan je het vak muziekatelier blijven volgen als vrije leerling en kies je het schooljaar daarna voor het andere instrument.

Muziek - Instrument huren

Muzarto beschikt over een beperkt aantal huurinstrumenten (accordeon, bariton, cello, contrabas, eufonium, dwarsfluit, fagot, harp, hobo, hoorn, kornet, saxofoon, tafelxylofoon, trompet, trombone en viool). Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan geldt de regel ‘eerst is eerst’. Wie eerst is ingeschreven, komt ook eerst in aanmerking om een instrument te huren. Je betaalt jaarlijks een huurgeld en éénmalig een waarborg. Leerlingen tweede instrument kunnen nooit een instrument huren, tenzij er eentje op overschot ligt dat schooljaar.

Je kan een huurinstrument maximaal 3 jaar lenen, behalve maatinstrumenten (viool, cello, contrabas) die kan je gebruiken totdat je een volledige maat nodig hebt.

Muziek - Allerlei

Onder bepaalde voorwaarden kan dat. Belangrijkste voorwaarde is dat er plaats moet zijn in de cursus. Leerlingen eerste instrument gaan altijd voor. Noteer je vraag bij de online herinschrijving in het vak 'opmerking'. Na overleg met de directeur en je vakleerkrachten wordt beslist of je er een tweede instrument kan bijnemen.

De lessen muziekatelier zijn klassikaal maar sowieso zal de leerkracht er niemand zomaar uitpikken om op z'n eentje vooraan de klas te komen zingen. De lesstrategie voor een volwassenen-les is daarin toch wel verschillend van een jongerenklas. We musiceren, o.a. zingen in groep, en leren zo allerlei muziekelementen kennen: een zin, dynamiek, toonhoogte, ritme, samen uitvoeren en klankaanpassing... en nog zoveel meer. Het is een "doe"-les in groep. En je leert op die manier je gehoor vormen, ritmes ervaren/herkennen, muzieknotatie begrijpen... Heel uitzonderlijk komt het voor dat iemand niet kan/mag toon zingen: bvb. door stemknobbels. As deze persoon wel een tonengehoor en ritmegevoel heeft kan die gerust een lange muziekloopbaan bij ons volgen.

Woordkunst-drama

Neen, afhankelijk van jouw niveau en rekening houdend met jouw leeftijd deelt de woordleerkracht je in bij de verschillende groepen.

Dans

Ja, iedereen draagt verplicht een dansuniform. Meisjes dragen hun haren in een dotje tijdens de les.

Neen, afhankelijk van jouw niveau deelt de dansleerkracht je in bij de verschillende groepen.
In klassieke dans bouw je een sterke klassieke basis op, waarbij veel aandacht uitgaat naar expressie en beleving, souplesse, elegantie, muzikaliteit, kracht, doorzettingsvermogen, concentratie, ruimte-en lichaamsbesef, focus, coördinatie en isolatie, lichaamshouding en vooral ook dansplezier. In hedendaagse dans verdiep je je in belangrijke dansaspecten zoals ademhaling, ruimtegebruik, grondwerk, snelheid en dynamische verschillen. Ook improvisatie komt hier aan bod.
Met specifieke vragen kan je terecht op dansstudio.muzarto@gmail.com.

Beeldende en audiovisuele kunsten

Neen, de academie van Wuustwezel organiseert de beeldlessen in de lokalen van Muzarto. Inschrijven voor beeld doe je dus bij de Gemeentelijke academie van Wuustwezel

Neen, afhankelijk van jouw leeftijd stap je in in een bepaalde graad.
Ja, wie zich inschrijft voor het domein beeld heeft extra kosten voor wat betreft materiaal (potloden, penselen, krijtjes enz.).
In de les wordt getekend, geknutseld, geschilderd, geëxperimenteerd met verschillende materialen in allerlei kleuren. Laat de beste kleren dus in de kast hangen en trek iets aan waar als eens een spatje verf, een druppel lijm of een veeg gips op mag komen. Een schort kan ook handig zijn.
In de eerste en tweede graad volgen de leerlingen 2 lesuren van telkens 50 minuten. In de derde graad volgen leerlingen 4 lesuren van 50 minuten per week. Dit is anders dan in de domeinen muziek, woord en dans; daar duurt een les 60 minuten.

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!

©2021 Muzarto