Muzarto

Hoe we evalueren

Geen competitie maar competentie!

In Muzarto kiezen we ervoor om te evalueren volgens het leerplan Kunstig Competent: competentiegericht, verdeeld over de rollen kunstenaar, onderzoeker, vakman, samenspeler en performer.
 
We geven geen cijfer of waardeoordeel, maar wel feedback op wat de leerling al kan, wat de groeipunten zijn en hoe de leerling ermee kan omgaan om die nieuwe vaardigheden te bereiken.
 

Graad 1

Graad 1 is een initiatiegraad die meer is dan een kennismaking: het formele leerproces gaat hier van start. Leerlingen activeren hun artistieke competenties; ze leren hun talenten op een speelse manier ontdekken en ontwikkelen. 

Wij evalueren in deze graad een aantal meer algemene, duidelijk meetbare parameters in een zo ruim mogelijk kader.

Om de fiche begrijpbaar en aanschouwelijk te maken voor de leerling zelf, werken we met kleuren:
 

Groen

Dit lukt mij prima!

Lichtgroen

Dit lukt mij goed.

Geel

Dit lukt mij al beter.

Oranje

Dit lukt mij nog niet zo goed.

Rood

Dit lukt mij nog niet.

In de algemene bespreking geeft de leerkracht meer gerichte informatie over de leerling. Zeker in 1.2 (tweede jaar van graad 1) kan hier oriënterend advies gegeven worden voor het vervolg van de opleiding bij Muzarto.

De overige graden

We herwerken momenteel de evaluatiefiches. In 2022-2023 maakten we vanuit onze artistieke visie (Artistiek Pedagogisch Project) nieuwe groei- en evaluatiefiches voor graad 2. Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn er nieuwe fiches voor graad 3. 

Kunstig Competent bestaat uit vijf rollen: Vakman, Kunstenaar, Onderzoeker, Samenspeler en Performer. Deze rollen komen allemaal aan bod in de loop van de opleiding, binnen de graad. Afhankelijk van het vak komt de ene rol al wat meer in de aandacht dan de andere en afhankelijk van het leerjaar wordt een rol al dan niet verder uitgediept.

We geven geen cijfer of waardeoordeel, maar wel feedback op wat de leerling al kan, wat de groeipunten zijn en hoe de leerling ermee kan omgaan om die nieuwe vaardigheden te bereiken. 

Vakman

Techniek, vakkennis, oefenen, werkdiscipline, concentratie, nauwkeurigheid, aandacht voor afwerking…

Kunstenaar

Maken, experimenteren, spelen, verbeelden en uitdrukken…

Onderzoeker

Artistieke nieuwsgierigheid, ontwikkeling van kritisch kijken, eigen grenzen aftasten, op zoek gaan naar een eigen stijl…

Samenspeler

Rekening houden met anderen, op een positieve manier de groepsdynamiek versterken, in interactie gaan met de medespeler…

Performer

Zichzelf presenteren, speel- of dansplezier op het podium, omgaan met gezonde spanning voor een presentatie, de voorbereiding erop…

Om aan te duiden of een leerdoel binnen een rol al dan niet is bereikt op het niveau van een leerjaar, kiest Muzarto voor deze graadmeter:

De competentie is bereikt

De competentie is voldoende ontwikkeld

De competentie is weinig ontwikkeld en vergt in de volgende fase extra aandacht

De competentie is niet bereikt

In de algemene bespreking geeft de leerkracht meer gerichte informatie over de leerling. 

We spreken in de maand juni van de graad 2.4 (2.3 voor volwassenen) over een evaluatiefiche; alle andere fiches lezen we als een groeifiche. Om over te gaan naar de volgende graad moet de leerling in al zijn vakken alle competenties van alle rollen behalen. Als blijkt dat een leerling toch meer tijd en ondersteuning nodig heeft tijdens zijn groeiproces (van 4 of 3 jaar), kan de klassenraad beslissen hem zijn jaar te laten overdoen.

Niet alle competenties/rollen komen in elk vak aan bod. Daarom wordt op het einde van een graad de gehele opleiding van de leerling bekeken. Bij twijfel beslissen alle vakleerkrachten van de leerling, samen met de directie, of de leerling kan overgaan naar een volgende graad. Deze beslissing wordt schriftelijk op de evaluatiefiche gemotiveerd naar de leerling toe. 

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de vakleerkracht(en).

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!

©2021 Muzarto