Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Onderwijsrecht

Onze ervaring en diensten binnen het omgevingsrecht omvatten onder meer:

 • Ruimtelijke planning in de drie gewesten: ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke beleidsplannen, bestemmingsplannen in het algemeen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, Algemene Plannen van Aanleg, Bijzondere Plannen van Aanleg, stedenbouwkundige verordeningen;
 • Vergunning in de drie gewesten: bouwvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning, milieuvergunning, exploitatie van een inrichting,  natuurvergunning, handelsvestiging, kleinhandelsactiviteiten; melding, kapmachtiging, ontbossen, … ;
 • Vergunning, machtiging en toelating inzake windturbineparken op de Noordzee;
 • Beroep bij de deputatie van de provincie, bij de gewestregering, bij andere overheidsorganen, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bij de Raad van State, … ;
 • Handhavingsrecht: advisering en bijstand inzake inbreuken en misdrijven m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu en natuur: bouwmisdrijf, stakingsbevel, herstelvordering en herstelmaatregel, bestuurlijke handhaving (bestuursdwang, bestuurlijke geldboete, last onder dwangsom, minnelijke schikking, …), procedure bij correctionele rechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
 • Milieu-effectenrapportage (MER);
 • Geluidsnormen voor muziekactiviteiten
 • Europese natuurbescherming (passende beoordeling, habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden, …);
 • Natuurbehoud, soortenbescherming, water, bodem, afvalstoffen, milieuschade, milieuheffingen, … ;
 • Aanpak van weekendverblijven, windturbines, Seveso, landbouw, mestwetgeving, tuincentra, zonevreemde woningen en bedrijven, leegstand, verkrotting, … ;
 • ...

 

 • Ruimtelijke planning in de drie gewesten: ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke beleidsplannen, bestemmingsplannen in het algemeen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, Algemene Plannen van Aanleg, Bijzondere Plannen van Aanleg, stedenbouwkundige verordeningen;
 • Vergunning in de drie gewesten: bouwvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning, milieuvergunning, exploitatie van een inrichting,  natuurvergunning, handelsvestiging, kleinhandelsactiviteiten; melding, kapmachtiging, ontbossen, … ;
 • Vergunning, machtiging en toelating inzake windturbineparken op de Noordzee;
 • Beroep bij de deputatie van de provincie, bij de gewestregering, bij andere overheidsorganen, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bij de Raad van State, … ;
 • Handhavingsrecht: advisering en bijstand inzake inbreuken en misdrijven m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu en natuur: bouwmisdrijf, stakingsbevel, herstelvordering en herstelmaatregel, bestuurlijke handhaving (bestuursdwang, bestuurlijke geldboete, last onder dwangsom, minnelijke schikking, …), procedure bij correctionele rechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
 • Milieu-effectenrapportage (MER);
 • Geluidsnormen voor muziekactiviteiten
 • Europese natuurbescherming (passende beoordeling, habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden, …);
 • Natuurbehoud, soortenbescherming, water, bodem, afvalstoffen, milieuschade, milieuheffingen, … ;
 • Aanpak van weekendverblijven, windturbines, Seveso, landbouw, mestwetgeving, tuincentra, zonevreemde woningen en bedrijven, leegstand, verkrotting, … ;
 • ...

Andere expertises

Ambtenarenrecht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Echtscheidingsrecht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Handelsvestigingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vragen of een afspraak maken?

BLD is een groepering van advocaten opgericht door twee advocatenkantoren om hun service aan de klant verder te optimaliseren.

Sven Boullart Advocaten

Voskenslaan 419
9000 Gent

Langestraat 127
8000 Brugge

Tel +32 (0) 9 243 52 90
Tfx +32 (0) 9 243 52 99
sven.boullart@boullart.be

DLC Advocaten

Akkerstraat 17
8310 Sint-Kruis-Brugge

Dorpsstraat 17
8420 De Haan

Tel +32 (0) 50 89 62 10
Tfx +32 (0) 50 69 48 70
info@dlcadvocaten.be

BL&D Groepering Van Advocaten