Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Expertises

Header 2

Dit zijn de verschillende vakgebieden binnen het recht, waarin we actief zijn. We zien er echter nauwgezet op toe dat een probleem vanuit meerdere vakgebieden wordt geanalyseerd. De wisselwerking tussen die verschillende vakgebieden is voor ons dus zeer belangrijk. Deze vakgebieden zijn echter steeds in evolutie. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Omgevingsrecht

Wij bieden uitgebreide ervaring en diensten op het gebied van omgevingsrecht, inclusief ruimtelijke planning, vergunningen, handhavingsrecht, milieu-effectenrapportage, Europese natuurbescherming, natuurbehoud, water- en bodemkwesties, en diverse specifieke onderwerpen.


Contracten- en consumentenrecht

Contractenrecht regelt het sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten, met focus op geldigheid, rechten en verplichtingen. Het consumentenrecht beschermt consumenten bij transacties, goederen/diensten, zoals eerlijke handel, productaansprakelijkheid en geschillenbeslechting.


Administratief recht

Het administratief recht regelt interacties tussen burgers, organisaties en overheid. Wij zijn ervaren in procedures bij de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges, en treden frequent op voor cliënten in dergelijke zaken.


Grondwettelijk recht

Met onze expertise in grondwettelijk recht bieden wij advies, vertegenwoordiging bij het Grondwettelijk Hof, mensenrechtenzaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en wetgevingsredactie.


Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht betreft regelgeving voor onderwijsinstellingen, leerlingenrechten en verantwoordelijkheden van onderwijsautoriteiten.
 


Personen- en familierecht

Personen- en familierecht omvat juridische aspecten zoals huwelijk, echtscheiding, ouderlijke verantwoordelijkheid, adoptie, voogdij, alimentatie, naamswijzigingen, erfrecht en testamenten.


Faillissements-, insolventie-, en zekerheidsrecht

Faillissementsrecht omvat juridische procedures en regelgeving rond insolventie, schuldenafwikkeling en activaverdeling bij faillissementen. Zekerheidsrecht beschermt schuldeisers door regels en principes voor zekerheidstelling, zoals hypotheken, pandrechten en garanties.


Handels-, ondernemings- en vennootschapsrecht

Handelsrecht reguleert transacties en handelspraktijken tussen bedrijven, ondernemingsrecht richt zich op bestuur en beheer van ondernemingen en vennootschapsrecht omvat regels voor oprichting en organisatie van diverse ondernemingsvormen.


Vastgoed-, appartements-, en bouwrecht

Vastgoed-, appartements-, en bouwrecht omvat juridische aspecten van onroerend goed, zoals koop, verkoop, huur, ontwikkeling en bouw, inclusief contracten, eigendomsrechten, vergunningen, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting.
 


Verkeers-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Verkeersrecht regelt verkeersregels en voorschriften op de weg, aansprakelijkheidsrecht behandelt juridische aspecten van schadeaansprakelijkheid en verzekeringsrecht omvat regels voor verzekeringscontracten en rechten/plichten van verzekerden en verzekeraars.


Strafrecht

Strafrecht omvat de regels en procedures die van toepassing zijn op misdrijven en strafbare feiten, inclusief wetten die gedragingen verbieden, de strafmaat bepalen en het strafrechtelijk proces reguleren.

Vragen of een afspraak maken?

BLD is een groepering van advocaten opgericht door twee advocatenkantoren om hun service aan de klant verder te optimaliseren.

Sven Boullart Advocaten

Voskenslaan 419
9000 Gent

Langestraat 127
8000 Brugge

Tel +32 (0) 9 243 52 90
Tfx +32 (0) 9 243 52 99
sven.boullart@boullart.be

DLC Advocaten

Akkerstraat 17
8310 Sint-Kruis-Brugge

Dorpsstraat 17
8420 De Haan

Tel +32 (0) 50 89 62 10
Tfx +32 (0) 50 69 48 70
info@dlcadvocaten.be

BL&D Groepering Van Advocaten