Advies Nalatenschap

Onze dienstverlening

Wij zijn gespecialiseerd in de aangifte nalatenschap, en ruimer in alle juridische en fiscale vraagstukken bij een overlijden. We beantwoorden al uw vragen, in mensentaal en op heldere wijze.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een overlijden, zijn er heel wat administratieve formaliteiten die u moet vervullen. Daartoe behoort ook de aangifte nalatenschap indienen om aan de belastingadministratie mee te delen wat de overledene bezat. Velen laten zich hiervoor begeleiden door een notaris, maar dat is niet verplicht.

Advies nalatenschap begeleidt u bij het opmaken en het invullen van de aangifte nalatenschap, tegen een lagere vergoeding dan de gebruikelijke tarieven in de sector.

U kunt de aangifte nalatenschap ook zelf indienen, maar dat is vaak een zware dobber door de vele juridisch-technische regels, waar u in deze periode van verlies geen boodschap aan heeft. Het risico op betwisting door de belastingadministratie is bovendien veel groter. De aangifte nalatenschap is specialistenwerk, waarvoor de begeleiding door een expert aangewezen is.

Daarnaast kunt u rekenen op een persoonlijke begeleiding op maat. Wij komen bij u thuis in gans België om alles efficiënt voor te bereiden en vervolgens kunt u rekenen op een vlotte behandeling en een zorgeloos verloop. Dat is onze meerwaarde: deze administratieve zorgen alvast wegnemen, de aangifte nalatenschap is in goede handen.

Wij zorgen tevens voor een waardering van het onroerend goed en voor een vlotte vrijgave van de tegoeden bij de verschillende financiële instellingen.
 

Aangifte nalatenschap

Wie moet de aangifte nalatenschap indienen?

De verplichting om de aangifte nalatenschap in te dienen, rust bij de wettelijke erfgenamen, evenals bij de algemene legatarissen en begiftigden.

In geval de erfgenamen, de algemene legatarissen en begiftigden stilzitten kunnen de legatarissen ten algemene titel en de bijzondere legatarissen verplicht worden tot het indienen van een aangifte voor datgene wat hen betreft indien ze daartoe door de belastingadministratie worden aangezocht.

Let op, dit verzoek gebeurt niet bij aangetekend schrijven. In Vlaanderen bestaat er geen vrijstelling van aangifte in de nalatenschap meer, zelfs een deficitaire nalatenschap (meer passief dan actief) dient aangegeven te worden.

Het aangifteformulier kunt u hier bekijken.

Binnen welke termijn moet u de aangifte nalatenschap indienen?

De aangifte nalatenschap dient in principe ingediend te worden binnen de vier maanden vanaf het overlijden.

Indien het overlijden plaatsvond buiten BelgiĆ«, dan heeft u een langere termijn: vijf maanden indien het overlijden gebeurde binnen de Europese Economische Ruimte en zes maanden indien het overlijden gebeurde in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

In bepaalde omstandigheden kunt u een verlenging van deze termijn vragen.

Hoe dient u een aangifte nalatenschap in?

In Vlaanderen gebeurt dit bij de centrale entiteit voor de erfbelasting van de Vlaamse belastingadministratie (Vaartstraat 16, 9300 Aalst).

De aangifte kan zowel online als per post worden ingediend.

Contacteer ons voor een eerste kennismaking