Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Verkooppunten

Stadsarchief Oudenaarde

Abdij Maagdendale
055 30 07 06

Dienst Toerisme

Stadhuis
055 31 72 51

Openbare bibliotheek

Markt 35
055 30 19 33

G|OUD

Inhoudstafel G|OUD 2023-2

Evelien Jonckheere                       

De krokodil van Kerselare... op de Gentse foor?.

Philippe Levrau                                

Claude Talon Talon, intendant van de zonnekoning.

Erik Verroken                             

De Oudenaardse familie de Crits.

Mark Declercq

Zangmeester Carel Marcx.

 

 

Prijs voor losse nummers: €15

Abonnement: €25

Wat bieden wij U aan:

-   een magazine dat 2x per jaar verschijnt (maart en september)

-   een uitnodiging voor het bijwonen van onze voordrachten In Maagdendale

-   een uitnodiging voor wandelingen en/of uitstappen tegen een voordelige prijs, onder begeleiding van deskundige gidsen

Betalen kan door overschrijving van het gepaste bedrag met vermelding van “Familienaam + GOUD”, op het volgende rekeningnummer:

Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde

IBAN: BE57 2850 2378 5035

BIC: GEBABEBB


Zoekt u een artikel dat verschenen is in één van de voorgaande publicaties van de Handelingen? Dan kunt u hieronder de volledige bibliografie (1956-2019) raadplegen.

Verhandelingen

Verhandelingen deel 2: Adriaen Brouwer in perspectief

Naar aanleiding van de tentoonstelling Adriaen Brouwer, meester van emoties in het MOU in 2018 verscheen het tweede deel van de Verhandelingen onder de titel Adriaen Brouwer in perspectief. Deze publicatie van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde bevat 5 uitgebreide artikels die het leven en oeuvre van de Oudenaardse schilder vanuit een ander standpunt willen benaderen.

Verhandelingen deel 1: Aan elkaar gewaagd

De Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde stelde in juni 2017 met enige trots de publicatie voor “Aan elkaar gewaagd” van de uit Oudenaarde afkomstige auteur Robin Moens voor, onder redactie van Paul Trio. Het betreft een allesomvattende biografie van de gehuwden Arnulf IV van Oudenaarde en Alice van Rozoy (ca. 1175-1275). Beiden speelden een zeer belangrijke rol in 13de-eeuws Vlaanderen en ook daarbuiten. Dit lijvige boek vormt het eerste deel van een nieuw opgestarte reeks onder de naam ‘Verhandelingen GOKO’.
Een exemplaar van de Verhandelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring kost €20. Indien deze uitgaven u interesseren, kan u contact opnemen via archief@oudenaarde.be of op telefoonnummer 055 30 07 06. U kan ook zelf langskomen bij het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige kring op het adres van het stadsarchief van Oudenaarde (Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde).

Dhondt, Luc., Verlichte monarchie, Ancien Régime en Revolutie.

De doctoraatsverhandeling van wijlen dr. Luc Dhondt, Verlichte monarchie, Ancien Régime en Revolutie. Een institutionele en historische procesanalyse van politiek, instellingen en ideologie in de Habsburgse, de Nederlandse en de Vlaamse politieke ruimte (1700/1755-1790), die in 1993 verdedigd werd aan de Universiteit Gent, is in handelseditie in open access beschikbaar gemaakt door het Algemeen Rijksarchief, dankzij de steun van Algemeen Rijksarchivaris prof. Karel Velle. Deze versie verscheen tussen 2002 en 2007 in de reeks Studia als volume 89.

De studie is gebaseerd op meer dan twintig jaar archiefonderzoek in België en het buitenland, waaronder uiteraard ook in het Stadsarchief Oudenaarde. Zowel het verzet tegen de hervormingen van Jozef II als het ongenoegen over de vermolmde Ancien Régime-staat komen uitgebreid aan bod, met rechtstreekse links naar de protagonisten en hun lokale belangen. De totale studie beslaat 2 990 pagina’s en bevat, naast een zeer rijke theoretische (juridische, politiek-ideologische, maar ook sociale en economische) analyse, ook een schat aan ontsloten archiefinformatie voor veel onderzoekers.

Het werk kan worden gedownload vanop de website van de Open Science Foundation: link naar doctoraat.

De gedrukte versie kost € 114 en kan worden besteld op de webshop van het Algemeen Rijksarchief

Zelf schrijven?

Wie een artikel wil aanbieden aan de Kring is van harte welkom. Wij zijn op zoek naar artikels die handelen over de geschiedenis van de stad en de kasselrij Oudenaarde en de baronie van Pamele  en dat vanaf de oudste tijden tot vandaag. Ook bijdragen rond hulpwetenschappen zoals archeologie, genealogie, heraldiek en kritische bronnenpublicaties zijn welkom.

Artikels worden voorgelegd aan een redactieraad. Die raad duidt vervolgens twee lezers aan, meestal bestuursleden. Geen enkele verandering wordt doorgevoerd zonder akkoord van de auteur, die uiteindelijk de eindverantwoordelijke blijft van zijn artikel.

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde is uitgever van twee reeksen:

  1. Een magazine: G|OUD
  2. Een reeks: Verhandelingen

Als auteur moet je er terdege rekening mee houden dat de richtlijnen van het magazine (Handelingen) en de reeks (Verhandelingen) verschillend zijn ook al heeft de redactieraad geprobeerd grote verschillen te vermijden.

Klik hier om de  richtlijnen, die de redactieraad hanteert, te raadplegen.

Aldernardiana