Frontex

Frontex, het Europees Agentschap voor Grens- en Kustwacht, ondersteunt EU-lidstaten en de geassocieerde landen van de Schengen-zone (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) in het beheer van de gezamenlijke buitengrenzen en de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad.

Het agentschap coördineert grens controleactiviteiten aan de buitengrenzen van de EU door informatie en expertise te delen met alle EU-lidstaten en met de niet-aangesloten buurlanden die te maken krijgen met migratiestromen en grensoverschrijdende misdaad.

Eén van de vele taken van het agentschap is om de inzet van grens- en kustwacht- personeel en materieel als schepen, vliegtuigen, patrouillevoertuigen en andere apparatuur te coördineren in EU-landen waarvan de buitengrenzen onder hoge druk staan.

Partnership Academy

Sinds 2018 is IDcentre volwaardig partnership academy van Frontex. Deze status geeft IDcentre de mogelijkheid directer en sneller te kunnen acteren indien onze expertise wordt gevraagd. Tevens in uitwisseling van informatie en diensten tussen IDcentre en andere partnership academies binnen Europa eenvoudiger en verlopen  processen sneller en efficiënter asa well.

Advanced Level Document Officer Course (ALDO)

Samen met de Koninklijke Marechaussee verzorgt IDcentre in opdracht van Frontex de "Advanced Level Document Officer Course".
Deze cursus, met een tijdsduur van 2 weken, is binnen de piramidale opleidingsstructuur een opvolgend kwalificatie profiel ten opzichte van de basistraining (1e niveau) welke op nationaal niveau wordt verzorgd.
Het competentie ontwikkelingsprofiel is er op gericht de participanten een dieper inzicht te geven in de structuur van identiteitsdocumenten en de verificatie hiervan.
De cursus is geheel opgezet in lijn met het Sectorial Qualification Framework (SQF) welke als Europese standaard wordt gehanteerd.


European Course for Specialists on Identity and security Documents (CSID)

De "European Course for Specialists on Identity and security Documents" is in de piramidale structuur een opvolgend kwalificatieprofiel ten opzichte van de "Advanced Level Document Officer Course" (ALDO)
Deze cursus bestrijkt een periode van 3 maanden en kent verschillende fasen waarin de participant aantoonbaar en meetbaar wordt gekwalificeerd als expert.
De cursus heeft een zogenaamd adaptief curriculum wat betekent dat de inhoud van de cursus afhankelijk is van leerdoelen die actueel zijn. Hierdoor is wordt een hoge mate van flexibiliteit gecreëerd welke het mogelijk maakt de participanten te voorzien van de meest actuele informatie.
De cursus wordt afgesloten middels het schrijven van een eindopdracht waarin een nationaal topic wordt belicht waaruit aanbevelingen kunnen worden gedaan.

Document Specialist Board

IDcentre maakt deel uit van de "Document Specialist Board" (DSB) working group van Frontrex.
In deze werkgroep worden de meest relevante ontwikkelingen besproken m.b.t. identiteits- en reisdocumenten.
De conclusies resulteren in aanbevelingen welke door Frontex kunnen worden opgenomen binnen het strategisch beleid.