ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
INTERNATIONALE STUDIEDAG I.S.M. DE NEW LACANIAN SCHOOL
Het Bureau van de Kring organiseert op zaterdag 3 december 2016 voor de tweede maal een internationale studiedag, met bijdragen van leden van de Kring (Lieve Billiet, Joost Demuynck, Nathalie Laceur, Luc Vander Vennet, Els Van Compernolle, Stijn Vanheule), maar ook van collega’s van buiten de Kring die lid zijn van de New Lacanian School (NLS) of van de École de la Cause freudienne (ECF): Réginald Blanchet (Athene, NLS), Philippe Bouillot (Brussel, ECF), Bruno de Halleux (Brussel, ECF), Dominique Holvoet (Doornik, gewezen voorzitter van de NLS), Nadine Page (Brussel, ECF), Guy Poblome (Doornik, ECF), Bernard Seynhaeve (Doornik, vice-voorzitter van de NLS), Yves Vanderveken (Brussel, voormalig voorzitter van de NLS) en Véronique Voruz (Londen, NLS).    

Deze internationale studiedag
met simultaanvertaling Frans en Nederlands, richt zich niet alleen tot leden en deelnemers aan de activiteiten van de Kring. Het Bureau hoopt met de programmatie (casussen, theoretische bijdragen, een getuigenis van een psychoanalyticus die de procedure van de passe heeft doorlopen om het einde van zijn analyse te verifiëren, etc.) elkeen die geïnteresseerd is in de psychoanalyse te kunnen aanspreken.
 

 Meer informatie (titel, programma, inschrijvingen, locatie) volgt op het einde van september.  
Bernard Seynhaeve
Dominique Holvoet
Véronique Voruz
Yves Vanderveken
kartelwerking
In kleine groepjes (met vier, vijf of zes mensen) teksten of klinische gevallen lezen, is de manier bij uitstek waarop er binnen de School (samen)gewerkt wordt. Het kartel is het bindmiddel in de School. Tal van activiteiten die de Kring organiseert, kunnen in kartel worden voorbereid (het werkseminarie ‘lacaniaanse politiek’ of het onderzoeksatelier bijvoorbeeld). Ook het thema van het jaarlijks congres van de NLS is niet zelden de aanleiding om zich in een kartel aan het werk te zetten. Maar men kan uiteraard ook los van deze activiteiten in de Kring en in de School een kartel vormen, bijvoorbeeld op grond van een gemeenschappelijke interesse voor een bepaalde tekst of onderwerp.

 Om de samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden. Hier wordt niet in vivo samengekomen, maar gebeurt de uitwisseling via mail, chat of video.

 Als u plus-un van een kartel bent, kan u uw kartel via de site van de NLS 'declareren'. Langs deze weg maakt u binnen de NLS bekend waarrond er in uw kartel gewerkt wordt. Dit kan u doen via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS. Sommige kartels worden kortstondig samengesteld, andere kartels werken dan weer gedurende twee jaar. U bepaalt zelf met uw medekartelisanten de duur; aan de plus-un om het kartel bij afronding af te melden.

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail naar Glenn Strubbe, de kartelverantwoordelijke voor de Kring:
glenn.strubbe@gmail.com/ glenn.strubbe@gmail.com, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen wenst te lezen.


LEZINGENCYCLUS
Vier gastsprekers uit de NLS brengen een lezing over een nader te preciseren onderwerp dat aansluit bij het thema van het congres van de NLS in 2017. De lezingen vinden plaats in het Frans en worden telkens gevolgd door een discussie. Er wordt gezorgd voor een simultaanvertaling naar het Nederlands op groot scherm.
zaterdag 17 september 2016

LILIA MAHJOUB

psychoanalytica in Parijs, lid van de NLS en de ECF, lid van de World Association of Psychoanalysis (WAP)

voorzitster van de New Lacanian School, voorzitster van het Centre Psychanalytique de Consultations et de traitement (CPCT) in Parijs, lesgeefster Section Clinique Paris Île-de-France & Paris Saint-Denis
Lilia Mahjoub
zaterdag 12 november 2016

ALEXANDRE STEVENS

psychoanalyticus in Brussel en Parijs, lid van de NLS en de ECF, lid van de WAP


therapeutisch directeur van
Le Courtil, coördinator en lesgever Section Clinique Bruxelles, gewezen voorzitter van de New Lacanian School
zaterdag 18 februari 2017

FLORENCIA SHANAHAN

psychoanalytica in Dublin, lid van de NLS en de WAP

voorzitster van de
Irish Circle of the Lacanian Orientation (ICLO-NLS)
zaterdag 22 april 2017

PATRICK MONRIBOT

psychiater, psychoanalyticus in Bordeaux, lid van de NLS en de ECF, lid van de WAP
Tijdstip: vier zaterdagen telkens van 16u30 tot 18u30, met uitzondering van de lezing van Lilia Mahjoub die plaatsvindt van 14u tot 15u30

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.
ENKEL VOOR DE LEDEN VAN DE KRING

 
Algemene vergadering in aanwezigheid van Lilia Mahjoub (voorzitster van de NLS)

Tijdstip: zaterdag 17 september, 11u-14u.

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.
 


Conversatie van de leden en nieuwjaarsreceptie
             

Tijdstip: vrijdag 20 januari, vanaf 21u.

Locatie: wordt later meegedeeld.

ONDERZOEKSATELIER: ZORGVULDIGHEIDSKWESTIES IN DE PSYCHOANALYSE
In 2008-2009 hield Jacques-Alain Miller binnen het kader van zijn lessenreeks L’Orientation lacanienne een seminarie waarvan de titel luidt: Choses de finesse en psychanalyse. Dit seminarie is, zoals u zal merken, in menig opzicht brandend actueel en verdient dus nauwgezet gelezen en bestudeerd te worden. Het onderscheid tussen psychoanalyse en psychotherapie wordt er, vanuit Lacan, op de spits gedreven - een onderscheid dat ons sinds de recente goedkeuring van het wetsontwerp van Maggie De Block ter regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen op 30 juni meer dan ooit dient te interesseren. Daarnaast keert in dit seminarie geregeld de vraag terug wat nu juist het onbewuste is.

We zullen het seminarie chronologisch lezen en per bijeenkomst stilstaan bij twee lessen. Vier personen zullen telkens elk hun lectuur geven van een deel van die twee lessen. Er is voldoende ruimte voorzien voor conversatie met alle deelnemers die verondersteld worden de lessen ook op voorhand te hebben gelezen.

Alle lessen van
Choses de finesse zijn terug te vinden op de website van de École de la Cause freudienne: www.causefreudienne.net/choses-de-finesse-en-psychanalyse. De lessen van 10 en 17 december 2008 en van 21 januari 2009 werden naar het Nederlands vertaald en gepubliceerd in iNWiT 8/9.


Tijdstip: zaterdag 8 oktober 2016 (les 1 & 2), 12 november 2016 (les 3 & 4), 28 januari 2017 (les 5 & 6), 18 februari 2017 (les 7 & 8), 22 april 2017 (les 9 & 10), 13 mei 2017 (les 11 en 12), telkens van 14u tot 16u.

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.
STADSAVONDEN
Psychoanalyse vandaag! 

Een gespreksavond naar aanleiding van het verschijnen van het eerste nummer van Via Lacan, het Nederlandstalig tijdschrift voor lacaniaanse psychoanalyse van de NLS. In samenwerking met het Nederlands Atelier van de Université Populaire Jacques Lacan (UPJL), met vier leden van de NLS en de WAP: Nathalie Laceur (Gent), Glenn Strubbe (Gent) en Mariela Vitto (Amsterdam).

Tijdstip: vrijdagavond 30 september 2016, 17u-19u.

Locatie: Athenaeum Boekhandel, Amsterdam.


Waarom die haat tegen de psychoanalyse?

Dit is een vraag die Arnon Grunberg bezighoudt en waarover hij graag zou willen converseren met o.m. Nathalie Laceur.
 
Tijdstip: zaterdagavond 4 februari 2017.

 Locatie: De Balie, Amsterdam.
Psychoanalyse en film

Een film die aanleunt bij het thema van PIPOL 8, De kliniek buiten de normen, gevolgd door een gesprek.


Tijdstip: zaterdagavond 25 maart, 20u-23u.

Locatie: De Studio, Antwerpen.
Een ontmoeting met …

Een gesprek met een kunstenaar over zijn of haar werk, maar ook over kunst en psychoanalyse, over wat ons elkanders bondgenoten maakt, maar ook over wat ons van elkaar onderscheidt. 

Locatie: info volgt later.

Tijdstip: vrijdag 16 juni 2017, 21u-22u30.
STUDIEDAG KRING & ACF-BELGIQUE
Terugblikkend op een amicale en succesvolle samenwerking tussen de ACF-Belgique en de Kring tijdens de klinische conversatie voor de leden die in februari 2016 door Éric Laurent geanimeerd werd, hebben de Bureaus van de respectievelijke verenigingen beslist om ook komend jaar een gemeenschappelijke activiteit te organiseren. In tegenstelling tot vorig jaar zal deze studiedag voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn.

Programma, precieze uren en locatie worden later meegedeeld.

Tijdstip: zaterdag 11 maart (onder voorbehoud).

STUDIENAMIDDAG OVER DE PASSE EN HET EINDE VAN EEN ANALYSE
Voor de tweede keer op rij organiseert het Bureau in samenwerking met het werkseminarie ‘School en Passe’ een studienamiddag rond het thema van ‘de vorming van de analyticus en het einde van een analyse’.  

De centrale gasten tijdens deze studienamiddag zijn
Laurent Dupont en Dominique Holvoet. Ze zijn beiden Analyticus van de School (Analyste de l’École, AE) en zullen terugblikken op hun eigen analyse. Ze zullen getuigen over hoe zij het doorlopen van de procedure van de passe hebben ervaren, de erkenningsprocedure die door Jacques Lacan werd uitgevonden om het einde van een analyse te onderzoeken. Tot slot zullen ze het hebben over het leven na de passe en over de effecten ervan in het voeren van analyses.

Net als vorig jaar mag u zich verwachten aan levendige getuigenissen, flitsende theoretische bijdragen en geanimeerde debatten.

Tijdstip: zaterdagnamiddag 10 juni 2017 (precieze uren worden later meegedeeld).

Locatie: Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
WERKSEMINARIE ‘LACANIAANSE POLITIEK’: PSYCHOANALYSE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Eind juni 2016 werd het ‘Wetsontwerp ter regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen’ goedgekeurd in de Kamer. Hoog tijd om het ideologische gedachtegoed die deze wet schraagt te ondervragen -  wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder ‘geestelijke gezondheid’? -  en om ons te buigen over de vraag hoe de psychoanalyse zich tot het veld van de geestelijke gezondheidszorg kan verhouden.

Aanbevolen literatuur:


 - Mental
n° 27/28, revue internationale de psychanalyse, Mai 2012.

 - J.-A. MILLER, Santé mentale et ordre public,
Mental n°3, Janvier 1997.

- -Kring Online nr. 2 (verschijnt midden september op de website van de Kring)
 Een uitgebreidere bibliografie volgt later.  

 Tijdstip: zaterdag 8 oktober 2016, 28 januari en 13 mei 2017, telkens van 16u30 tot 18u30.  

 Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

Volg ons op

#