Disclaimer

De informatie op deze website getoond wordt door Gezonde Tuinen (Harmonia comm.v) met de nodige zorg samengesteld, toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Gezonde Tuinen verstrekt door middel van deze website informatie over onderwerpen, producten of diensten die door Gezonde Tuinen wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Gezonde Tuinen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezonde Tuinen.

Gezonde Tuinen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Gezonde Tuinen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Gezonde Tuinen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gezonde Tuinen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Harmonia  wordt onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel 
Gezonde Tuinen zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Gezonde Tuinen worden onderhouden wordt afgewezen.

Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons graag weten. Hier vind je de contactgegevens. We doen al het mogelijke om u zo snel mogelijk te antwoorden.