Bloemenweide, bloemenakker of bloemenrand

Wat zijn de voordelen van veldbloemen?


Natuurontwikkeling:
U haalt de natuur in huis en tuin! Laat ons opnieuw genieten van de mooie bloemen langs de weg, in de tuin, in het park! 

✓ Landschap mooier maken:
Door veldbloemen in te zaaien creëer je een waaier van bloemen die op verschillende momenten bloeien en telkens weer anders ogen. 

✓ Voordelig:
Veldbloemen zijn gemakkelijke en goedkope bodembedekkers. Ze vormen een interessant en onderhoudsarm alternatief voor vaste beplanting. Voor elke bodem en elke toepassing hebben we een mengsel. Vraag er naar!

✓ Verkeersveilig:
Veldbloemen geven met hun verscheidenheid kleur aan het landschap en wegbermen. In plaats van monotone groene stroken zie je een verscheidenheid aan kleur. Zo dragen ze in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid.

✓ Faunabeheer:
Als extra meerwaarde bieden veldbloemen nestgelegenheid, broedplaatsen, schuilplaatsen en voedsel aan onze fauna. Zowel vlinders, bijen, kikkers, weide vogels en klein wild zijn er mee gebaat.

✓ Nuttige insecten:
Veldbloemen geven ook voedsel en beschutting voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals bladluizen, rupsen,... Zo hou je het evenwicht in stand!


Hoe leg je een bloemenweide of bloemenakker aan?


1.
Start van een 
onkruidvrije grond.

2. Verwijder aanwezige onkruiden.


3. Vermijd verharde oppervlakten.


4. Doe eerst een grondige diepe bodembewerking, daarna een fijne afwerking van de bovenste laag.


5
Leg een vals zaaibed aan om de aanwezigheid van onkruiden te minimaliseren!

Na de bodembewerking de aanwezige onkruidzaden laten kiemen en deze dan nog eens verstoren.


6
Zaaiperiode: 
  • éénjarige mensels: in de lente en op een opgewarmde bodem
  • meerjarige mengsels: van maart tot oktober, vermijd zeer warme of droge periodes!

7. Zaaidichtheid: 1 - 5 g / m², in functie van de omstandigheden:
  • bodemkwaliteit
  • voorbereiding
  • watergift

8. Na de zaai: oppervlakkig inharken & zaden vochtig houden in de periode van het kiemen
  • Voor een intense zomerbloei: gebruik bij voorkeur éénjarige mengsels. Deze bloeien 6 - 8 weken na zaai. Voor een voorjaarsbloei: meerjarige mengsels zaaien. In onze meerjarige mengsels zitten ook altijd een aantal éénjarige soorten.
  • Na de bloei: maaien op 15 - 20 cm hoogte om een natuurlijke herinzaai te bekomen en/of doorlevende planten te laten groeien.


Bij twijfel of vragen contacteer ons vrijblijvend:  +32(0)498/72.15.13 - Wij staan klaar met advies om u zo goed mogelijk te helpen!Kom kijken op onze webshop naar de mooie bloemenmengsels!
Op welke plaats kan je veldbloemen toepassen?


 Bermen, dijken, oevers en taluds

 Erosiegevoelige gronden

 Plantsoenen en bedrijfsterreinen

 Natte gronden of moerasgronden

 Stroom - en rivierdalen, wadi's

 Braakliggende terreinen

 Natuurgebieden

 Lege plaatsen in de stad/gemeente


 Ecologische verbindingszones

 Tuinen, speelweides, grasvelden

 Akker- en bosranden

 weide

 Gazons en roughs van golfbanen

 Kikkervijvers

 Tijdelijke stukken grond, wachtend op hun definitieve inrichting

 Vuilnishopen